..zpět na úvod
 

O Farmě

 

O Farmě Peklo

Od roku 2003 se zabýváme chovem masného skotu plemene Charolais. Dále provádíme ekologickou údržbu krajiny moderní technikou. V současné době hospodaříme na cca 100 ha pastvin a luk.

Farma Peklo je také členem svazu chovatelů masného skotu. Hlavním cílem šlechtění u charolaiského skotu je snaha o vytvoření populace zvířat moderního typu masného skotu kombinující v sobě vynikající masnou užitkovost, při zachování dobré adaptability na přírodní prostředí, dobrých mateřských vlastností a vysoké pastevní schopnosti.

Služby a jiné činnosti

Naše farma nabízí široké spektrum služeb týkající se zemědělské činnosti.

•  Sečení píce

•  Obracení

•  Shrnování

•  Balíkování

•  Svoz balíků

•  Veškeré služby s čelním nakladačem

•  Mulčování

•  Orba

•  Rozmetání hnoje

Další činnosti

prodej uhlí, štěrků a písků.

Základní charakteristika plemene Charolais

Plemeno vzniklo na přelomu 18. 19. století z původního žlutého skotu chovaného v te dobe ve Francii. Některé literární prameny hovoří o blízké příbuznosti se simentálem. První zmínky o tomto plemeni pochází z roku 1773. Hlavní oblastí chovu byla střední Francie v oblasti mezi řekami Seinou, Loirou, Rhonou Alier.

Plemenná kniha byla založena v roce 1864. Plemeno Charolais příznivými růstovými schopnostmi jatečnou kvalitou vykrmovaných zvířat má Využití nejen v čistokrevné plemenitbě, ale předevąím v užitkovém křížení s ostatními plemeny skotu. Jatečná zvířata vynikají velmi dobrou výkrmností, vysokým přírůstkem do vyšší porážkové hmotnosti předevąím nízkým podílem tuku.

Charakteristická je pastevní schopnost s příznivou spotřebou objemných krmiv. Krávy vynikají dobrou mléčností, vyjádřenou intenzivním růstem telat, především do věku 120 dnů. Významnou vlastností je plodnost, dlouhověkost dobré zdraví, bez geneticky podmíněných poruch. Díky vysoké plodnosti růstovým schopnostem potomstva, produkuje plemeno Charolais nejvyšší živou hmotnost telat na krávu a rok. Souvisí s tím i výskyt vyššího procenta obtížných porodu, který zejména v minulosti významné snižoval zájem chovatelů o toto plemeno. Snížení podílu obtížných porodu v populací se stalo v osmdesátých letech devadesátých jedním z hlavních selekčních kritérií. V současné době je tento produkční ukazatel důležitým selekčním kriteriem. První importy se uskutečnily již v roce 1990 z Maďarska. V dalších letech se na importech podílela již v rozhodující míře země původu – Francie. V ojedinělých případech byla některá stada budována na importu jalovic z Běloruska, Dánska a SRN. V roce 1992 byl na základe importu z Kanady založen i první chov bezrohého Charolais. V Prvních letech se na rozšiřování chovu významné podílelo uplatnění embryotransferu. Používání ovlivňuje kvalitu chovu špičkových býků, kteří jsou prověření v kontrole dědičnosti ve Francii.