..zpět na úvod
 

O plemenu Charolais

 

Charolaiský skot

Plemeno charolais patří k celosvétově nejrozšířenějším masným plemenům; v současné době se chová v 70 zemích světa všech kontinentů, přičemž v Evropě se jedná o vůbec nejpočetněji zastoupené mastné plemeno. Vzniklo na přelomu 18. a 19. století z původního francouzkého žlutého skotu. Některé literární prameny uvádějí společné předky se simentálem. Vyšlechtěno bylo ve střední Francii, kde v podmínkách dobré výživy a příznivého klimatu byla prováděna pozitivní selekce jedinců vyznačujících se raností a nadprůměrným masným užitkovým typem. Pro zlepšení ranosti a jemnosti masa byly údajně využity i vlastnosti plemene shorthorn. Plemenná kniha byla založená v roce 1864.

Jedná se o plemeno velkého tělesného rámce s mohutnou a silnou kostrou a výrazným osvalením, u kterého krávy dosahují v dospělosti 750 kg, ale i více, a býci 1200 kg a více. Zbarvení je jednotně bílé až smetanové bez jakýchkoli skvrn. Ve Francii se uplatňuje první telení krav zhruba ve věku 36 měsíců a v posledních letech se šlechtění zaměřuje na produkci geneticky bezrohých zvířat. V severní Americe, kam bylo plemeno exportováno ve 30. letech 20. století, byl postupně založen jiný typ než ve Francii. Zvýšila se u něho ještě více ranost, kdy se krávy poprvé telí ve věku 24 měsíců, a bezrohost. Oproti původnímu francouzkému typu však tento zámořský typ vykazuje horší osvalení při jemnější kostře. Plemeno charolais se obecně vyznačuje vysokou intenzitou růstu do vyšších porážkových hmotností, velmi dobrým osvalením a nízkým podílem tuku v jatečném těle. Pro tyto vlastnosti se využívá nejen v čistokrevné plemenitbě, ale především v užitkovém křížení s ostatními masnými plemeny. Významnou vlastností je mléčnost krav vyjádřena vysokými přírůstky hmotnosti telat zejména do 120 dnů věku, plodnost a dlouhověkost. Růst telat je intenzivní již v prenatálním období, což má za následek vysokou hmotnost narozených telat a následně vyšší procento obtížných porodů. Obtížnost porodů je hlavním selekčním kritériem u tohoto jinak oblíbeného plemene.

První významější importy se na naše území uskutečnily v roce 1990 z Maďarska, v dalších letech se už jednalo o dovozy především ze země původů. V návaznosti na celosvětové trendy šlechtění geneticky bezrohého skotu se i v našich podmínkách šlechtitelská práce u plemene charolais zaměřuje na bezrohost.   

Stručná charakteristika

•  zbarvení bílé až béžové, mulec tmavý

•  paznehty světlé

•  hlava kratší, široká

•  bedra kýty silně osvalené

•  končetiny silnější

•  zvířata rohatá

V současné době je u charolaiských býku přírůstek možný i přes 2000 gramů za den. Někteří býci na toto doplácí, protože se zhoršuje kvalita končetin. Maximální váha býků přes 1500 kg (tradicionální býci Mohou mít i přes 1700 kg, ale to jen pár jedinců), krav 1200 kg.

Rozšíření

Evropa, Amerika

Užitkovost

Nízký sklon k tučnění, dobrá kvalita masa, vysoká zmasilost. Zvířata jsou později jatečně zralá, a proto vhodná pro výkrm do vyšší hmotnosti. Prvotelky mají sklon k těžším porodům. Zcela toto tvrzení je nepravdivé. Mají se Charolaiské jalovice zapouštět ve dvou letech, dnes jsou již býci testování na snadnost porodu. Takže není žádný problém. Často se kříži s masným plemenem Aberdeen-Angus Hereford. Nejvíce zastoupené masné plemeno v ČR.

Odkazy

http://www.cschms.cz
Stránky Českého svazu chovatelů masného skotu.